Zalety współpracy
Gwarancja rzetelnego i profesjonalnego wykonania zleconych usług
potwierdzona wieloma referencjami.
Doświadczenie, potencjał rozwojowy, możliwości inwestycyjne
wynikające z pozycji rynkowej Grupy Kapitałowej ERA.
Sprawdzona i profesjonalna kadra zarządzająca,
wykwalifikowani pracownicy liniowi.
Wysoka wartość ulg
we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekraczającą nawet 50 % wartości faktury za zlecone usługi.