Reprezentacja

Poznaj reprezentację spółki ERA+

 

 

Marek Narecki

Prezes Zarządu

 

 

Teresa Wróbel

Dyrektor ds. Usług

 

 

Andrzej Faryś

Z-ca Dyrektora ds. Usług