Usługi
ochrony fizycznej

ERA+ Sp. z o.o. usługę ochrony fizycznej wykonuje zgodnie z otrzymaną koncesją nr L-0206/12, wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na podstawie Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia.

 

W ramach świadczonych usług zapewniamy naszym kontrahentom usługi ochrony osób i mienia realizowane poprzez:
    -  ochronę stałą – całodobową
    -  ochronę doraźną – w godzinach dostosowanych do specyfiki ochranianego obiektu

 

Pracownicy ochrony są umundurowani oraz wyposażeni w niezbędny sprzęt i środki łączności.
W sytuacjach zagrożenia dysponują natychmiastowym, dodatkowym wsparciem Grup Interwencyjnych wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego oraz broń palną.

 

Prawidłowe wykonanie zamówionej usługi gwarantuje bezpośredni wielostopniowy nadzór nad obiektem i pracownikami realizującymi usługę, zabezpieczony między innymi przez lokalnych komendantów rejonów i szefów ochrony.
Poczucie bezpieczeństwa i spokój o powierzone nam mienie, dodatkowo zwiększają systemy elektroniczne, których projektowanie i instalacje przeprowadzamy w ramach planów zabezpieczenia pozyskanych do ochrony obiektów.

Poznaj wszystkie usługi: