wybierz usługę:
Usługi ochrony fizycznej
Usługi utrzymania czystości
Systemy zabezpieczeń technicznych
Spółka

ERA+ Sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej ERA.

 

Spółka powstała w 2012 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie naszych kontrahentów, dla których jednym z istotniejszych aspektów zlecenia outsourcingu usług, jest możliwość uzyskania poprzez współpracę z nami ulgi we wpłatach na PFRON.
Spółka ERA+ świadczy usługi ochrony mienia, utrzymania czystości obiektów oraz zabezpieczenia obiektów poprzez nadzorowane zdalnie urządzenia elektroniczne.

 

Wieloletnie doświadczenie Grupy Kapitałowej ERA, wykorzystanie jej potencjału, bazy doświadczeń oraz fachowej kadry jest fundamentem działania ERA+ Sp. z o.o., umożliwiając realizację wymagających i ambitnych zleceń, powierzanych nam przez naszych partnerów biznesowych.

 

We współpracy z naszymi kontrahentami, stawiamy szczególny nacisk na profesjonalizm, odpowiedzialność i partnerstwo które jest gwarancją satysfakcji ze zleconych nam działań.
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Reprezentacja

Poznaj reprezentację spółki ERA+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adam Sieka

Prezes Zarządu

 

Grupa kapitałowa

Grupa Kapitałowa ERA jest jednym z największych podmiotów gospodarczych na Śląsku działającym na rynku usług ochrony mienia i utrzymania czystości.

 

W jej skład, poza wiodącą ERA Spółka z o. o., wchodzą spółki zależne: ERA + oraz NOVIA. Obecną pozycję rynkową Grupy zbudowaliśmy obsługując przez ponad 60 lat wymagających klientów instytucjonalnych i indywidualnych a wysoki poziom świadczonych usług jest konsekwencją doświadczeń zdobytych dzięki współpracy z najlepszymi.
Gwarancją udanej współpracy jest długa lista referencyjna wieloletnich kontrahentów, szereg certyfikatów, prestiżowych nagród i wyróżnień, zdobytych zarówno w konkursach ogólnopolskich, jaki i przyznawanych za zasługi dla rozwoju województwa śląskiego.


Zadaniem Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ERA, jest zapewnienie kontrahentom poczucia bezpieczeństwa i komfortu pracy, tak aby cały swój potencjał mogli skoncentrować na realizacji własnych strategicznych celów.
W tym celu zatrudniamy prawie 4 tysiące wykwalifikowanych pracowników, dbając o ich dalszy rozwój zawodowy, realizowany poprzez sukcesywne szkolenia, w celu dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji i przez to jakości pracy na obiektach zleceniodawców.
Konsekwentny rozwój spółek wchodzących w skład Grupy, pozwolił nam rozszerzyć ofertę specjalistycznych usług, dzięki czemu jesteśmy w stanie przejąć odpowiedzialność za obsługę firm w coraz większym zakresie.


Grupa Kapitałowa ERA to zarazem tradycja, ale przede wszystkim orientacja na dynamiczny rozwój i podążanie za rosnącymi wymaganiami klientów. Nieustannie wzbogacane i modernizowane zaplecze techniczne pozwala nam profesjonalnie realizować nawet bardzo ambitne i skomplikowane zadania zarówno na terenie województwa śląskiego jak i w pozostałej części Polski, a dzięki możliwościom inwestycyjnym, duże i wymagające szybkiej reakcji kontrakty nie stanowią dla nas trudności.

Koncesja
   
     

 

 

Zalety współpracy
Gwarancja rzetelnego i profesjonalnego wykonania zleconych usług
potwierdzona wieloma referencjami.
Doświadczenie, potencjał rozwojowy, możliwości inwestycyjne
wynikające z pozycji rynkowej Grupy Kapitałowej ERA.
Sprawdzona i profesjonalna kadra zarządzająca,
wykwalifikowani pracownicy liniowi.
Wysoka wartość ulg
we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekraczającą nawet 50 % wartości faktury za zlecone usługi.
Usługi
ochrony fizycznej

ERA+ Sp. z o.o. usługę ochrony fizycznej wykonuje zgodnie z otrzymaną koncesją nr L-0206/12, wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na podstawie Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia.

 

W ramach świadczonych usług zapewniamy naszym kontrahentom usługi ochrony osób i mienia realizowane poprzez:
    -  ochronę stałą – całodobową
    -  ochronę doraźną – w godzinach dostosowanych do specyfiki ochranianego obiektu

 

Pracownicy ochrony są umundurowani oraz wyposażeni w niezbędny sprzęt i środki łączności.
W sytuacjach zagrożenia dysponują natychmiastowym, dodatkowym wsparciem Grup Interwencyjnych wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego oraz broń palną.

 

Prawidłowe wykonanie zamówionej usługi gwarantuje bezpośredni wielostopniowy nadzór nad obiektem i pracownikami realizującymi usługę, zabezpieczony między innymi przez lokalnych komendantów rejonów i szefów ochrony.
Poczucie bezpieczeństwa i spokój o powierzone nam mienie, dodatkowo zwiększają systemy elektroniczne, których projektowanie i instalacje przeprowadzamy w ramach planów zabezpieczenia pozyskanych do ochrony obiektów.

Poznaj wszystkie usługi:
Usługi
utrzymania czystości

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług utrzymania czystości.

 

Proponujemy zarówno współpracę w formie:  
    -    usługi stałej  - wykonywanej  w dniach i godzinach dostosowanych do potrzeb  Zleceniodawcy
    -    usługi jednorazowej  - mechaniczne doczyszczanie lub sprzątanie sezonowe, przeprowadzane cykliczne w  określonych interwałach czasowych, doczyszczania poremontowe i pobudowlane.

 

W ramach dotychczasowo realizowanych kontraktów dysponujemy referencjami firm produkcyjnych, właścicieli budynków biurowych, szkół, salonów motoryzacyjnych oraz wielu innych podmiotów gospodarczych którzy z powodzeniem zaufali i powierzyli nam do sprzątania własne obiekty.

 

Gwarantujemy profesjonalne wykonanie usługi w oparciu o sprawdzone technologie i środki chemiczne.
Podstawą realizacji usługi jest wykonanie planu higieny dla czyszczonego obiektu w oparciu o wieloletnie doświadczenie naszych technologów. Właściwy dobór maszyn i środków chemicznych w połączeniu z pracą naszych przeszkolonych pracowników liniowych, zapewnia skuteczność realizacji zlecenia.

 

Osoby wykonujące usługę porządkową wyposażone są w odzież służbową, identyfikatory oraz wszelki niezbędny sprzęt techniczny wynikający z zastosowanej technologii czyszczenia.
Praca wykonywana jest pod nadzorem brygadzistów oraz kierowników obiektów odpowiedzialnych za bezpośredni kontakt z kontrahentem w zakresie szczegółów wykonywanych prac.

Poznaj wszystkie usługi:
Systemy
zabezpieczeń technicznych

W ramach ochrony technicznej proponujemy Państwu skorzystanie z naszej oferty w zakresie profesjonalnego montażu:


    -    systemów sygnalizacji włamania i napadu, wykonywanej zarówno w technologii przewodowej i bezprzewodowej,
    -    systemów telewizji przemysłowej, analogowej oraz cyfrowej (IP) o zwykłej i wysokiej rozdzielczości,
    -    systemów ochrony obwodowej, budowanej na bazie barier podczerwieni, mikrofal lub kabla sensorycznego,
    -    systemów ochrony przeciwpożarowej,
    -    systemów kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

 

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie wymienionych wyżej instalacji począwszy od fazy projektowania, poprzez uzgodnienia, instalację i przyszłe konserwację systemów.

 

Nasi specjaliści wykonają również dla Państwa szeroki zakres dodatkowych usług związanych między innymi z instalacją i serwisem central telefonicznych, wykonaniem systemów domofonowych, instalacją zabezpieczeń mechanicznych oraz wielu innych projektów i instalacji z branży elektronicznej.

 

Naszymi atutami jest wysoka jakość podzespołów wykorzystywanych w montażach, wieloletnie doświadczenie w branży oraz duża ilość skomplikowanych i unikalnych projektów wykonanych z sukcesem dla naszych kontrahentów.


Zapraszamy do umówienia wizyty z naszym konsultantem, który przedstawi Państwu pełny i szczegółowy zakres wykonywanych przez nas instalacji oraz doradzi właściwe rozwiązanie dla konkretnego obiektu.

 

Poznaj wszystkie usługi:
praca

ERA+ Sp. z o.o. poszukuje pracowników na stanowiska pracownika ochrony fizycznej oraz pracownika usług czystościowych.

 

Nasi pracownicy otrzymują bogaty pakiet przywilejów rehabilitacyjno – socjalnych:
- zapewniamy dostęp do opieki medycznej w naszej przychodni NOVIA-MED
- dofinansowujemy wypoczynek naszym pracownikom oraz ich dzieciom
- zapewniamy możliwość wyjazdu na imprezy integracyjne, wycieczki krajowe i zagraniczne
- udzielamy zapomóg losowych dla pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
- umożliwiamy skorzystanie z pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej
- organizujemy bezpłatne szkolenia zawodowe oraz psychologiczne

 

Gwarantujemy wszelkie uprawnienia pracownicze
- zatrudniamy w ramach umowy o pracę
- terminowo wypłacamy wynagrodzenia i odprowadzamy wszystkie określone przepisami składki na ubezpieczenie społeczne
- umożliwiamy indywidualne grupowe ubezpieczenia pracownicze znanych ubezpieczycieli

 

 

SZUKASZ UCZCIWEGO I RZETELNEGO PRACODAWCY – ZAPRASZAMY DO NAS

KONTAKT
ERA+ Spółka z o.o.
ul. Katowicka 16B
41-500 Chorzów
Tel. (32) 77 25 572 / (32) 77 25 606
Fax (32) 77 25 575
e-mail: biuro@eraplus.com.pl
FORMULARZ KONTAKTOWY
MAPA DOJAZDU